گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1402/07/16 - 16:13
كد :3

پالت پلاستیکی بهداشتی

پالت پلاستیکی بهداشتی از مواد پلی اتیلن بهداشتی تولید می شود این مواد پلی اتیلن هم مقاومت بالایی دارد و همچنین این پالت پلاستیکی بهداشتی در اکثر صنایع تولید مواد غذایی و همچنین مواد بهداشتی نیز استفاده می شود.

استفاده ازمواد پلی اتیلن بکار رفته در ساخت پالت پلاستیکی بهداشتی برای صنعت بسته‌بندی موادغذایی و سایر صنایع تولیدی و کارخانجات ، ضایعات کمتری تولیدشود و  سطح مصرف انرژی به شدت کاهش یافته و آلودگی کمتری در محیط‌ زیست به وجود بیاید