كد محصول: 1000

سبد پلاستیکی کد: 1000 سنگین

سبد پلاستیکی کد: 1000 سنگین
  • نقد و بررسی

سبد پلاستیکی کد: 1000 سنگین

کد سبد : 1000 سنگین

ابعاد سبد :  545 میلیمتر (طول) × 345 میلیمتر (عرض) × 265 میلیمتر (ارتفاع)