كد محصول: 1007*

سبد پلاستیکی کد: 1007ابزاری

سبد پلاستیکی کد: 1007ابزاری
  • نقد و بررسی

سبد پلاستیکی کد: 1007ابزاری

ابعاد سبد :  540 میلیمتر (طول) × 340میلیمتر (عرض) × 260 میلیمتر (ارتفاع)