كد محصول: 2002

سبد پلاستیکی کد: 2002

سبد پلاستیکی کد: 2002

کد سبد : 2002

ابعاد سبد :  610 میلیمتر (طول) × 405 میلیمتر (عرض) × 135 میلیمتر (ارتفاع)

  • نقد و بررسی