كد محصول: 700

سبد پلاستیکی- جعبه شیر کد : 700

سبد پلاستیکی- جعبه شیر کد : 700

جعبه شیر کد : 700

ابعاد  :  54 سانتیمتر (طول) × 41.9  سانتیمتر (عرض) × 14.7سانتیمتر (ارتفاع)

  • نقد و بررسی